Өгүүллэг

Нийтлэгдсэн Thursday, 20 April 2017 03:30
Бичсэн Admin

 Мал аж ахуйн салбарын  судлаач Б.Мөнхтогтох, Б.Нямсүрэн, Б.Сэргэлэн нарын үр дүнгийн гэрээний дагуу

Олон улсын имфакт фактортой сэтгүүлд хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллэгийг та бүхэндээ хүргэж байна.

Journal of Agricultural Science and Technology A Volume 6 , Number 6 , Nov-Dec 2016